حفاظت اسناد و امنيت اطلاعات

اطلاعات در سازمان‌ها، مؤسسات پيشرفته و جوامع علمي، شاهرگ حياتي محسوب مي‌گردد.
 دستيابي به اطلاعات و عرضه مناسب و سريع آن، همواره مورد توجه سازمان‌هايي است که اطلاعات در آن‌ها داراي نقش محوري و سرنوشت‌ساز است. 
سازمان‌ها و مؤسسات بايد يک زيرساخت مناسب اطلاعاتي براي خود ايجاد كنند و در جهت سازماندهی اطلاعات در سازمان خود حرکت نمايند.
 
تعريف لغوي سند
سند در لغت به معناي «تكيه گاه» و هر چيزي است كه بتوان به آن استناد جست.
 
تعریف سند 
سند عبارت است از حقایق کتبی در خصوص وقایع و معاملات سازمان که ممکن است در فرمهای چاپی ،کارت ،اوراق،کاغذ یا کتاب منعکس شود. بنابراین هر شیءقابل استناد مثل نوارهای ضبط صوت ، فیلم، میکروفیلم و...مادام که قابل استناد باشند سند محسوب می شوند.
 
تعريف سند از نگاه قانون تاسيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي
تبصره ماده اول قانون تاسيس: اسناد مذكور در اين ماده شامل كليه اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده ها، عكسها، نقشه ها، كليشه ها، نمودارها، فيلمها، ميكروفيلم ها، نوارهاي ضبط صوت و ساير اسنادي است كه در دستگاه دولت تهيه شده و يا به دستگاه دولت رسيده است.......
 
تعريف سند دولتي
هر اطلاعي كه در يك سازمان دولتي و يا وابسته به آن، در راستاي انجام وظايف اداري و يا ماموريتهاي سازماني و يا به موجب الزام قانوني توليد ، ارسال و يا دريافت گردد، سند دولتي ناميده مي شود.
 
تعريف اسناد الكترونيكي
اسناد الكترونيكي  اسنادي هستند كه به روش رايانه اي توليد(created) ، منتقل و مرتبط(communicated) و نگهداري(maintained) شده اند. آنها ممكن است به شيوه الكترونيكي متولد شده (born digital)و يا از شكل اصلي خود به فرم الكترونيكي در آمده باشند.( مثل اسكن از پرونده هاي كاغذي.)
 
تعريف مديريت اسناد
مديريت اسناد عبارت است از تهيه و تنظيم و اجراي برنامه ي لازم براي تسهيل و تسريع و دست يافتن به مكاتبات و اسناد و مدارك موردنياز از مرحله ايجاد تا امحاي اوراق زائد.
 

مشهد ،انتهای بلواری شهید فکوری ، بین میدان شهید جوان و میدان شهید آل شهیدی حراست دانشگاه علوم پزشکی مشهد- صندوق پستی: 1364- 9177899191


تلفن: 38763395 051 نمابر: 38763917 051 سامانه پيام کوتاه :9830007273010027 پست الکترونيک: herasat@mums.ac.ir


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است