اختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی

 
مراسم اختتامیه اولین جشنواره فرهنگی ورزشی مراکز حراست وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی که با شرکت10 تیم از مناطق مختلف کشورکه از 7 بهمن ماه در مشهد مقدس شروع شد در تاریخ 11 بهمن ماه با حضور جناب آقای دکتر توکلی رئیس محترم مرکز حراست وزارت بهداشت و درمان ، دوتن از معاونین محترم سازمان حراست کل کشور ،ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و جمعی از معاونین محترم دانشگاه در تالار ابن سینا مشهد برگزار و بااهدای جوایز و جام قهرمانی  به برندگان اول تا سوم  هر رشته به کار خود پایان داد .

اختتامیه جشنواره به روایت تصاویر