روز ملی شدن صنعت نفت

76 سال پیش دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت و مبارز راه ملی شدن نفت ایران روز ۲۹ اسفند هر سال را روز ملی شدن نفت ، یک روز ملی و تعطیل عمومی اعلام کرد.بدین مناسبت مقالات پیوست تقدیم کاربران محترم می گردد

ملی شدن صنعت نفت از ابتدا تا فرجام

روز ملی‌شدن صنایع نفت ایران در سرتاسر کشور